marți, 30 aprilie 2013

loc gol


te-am întrebat încet
mai ştii ceva de omul
cu gândul răzvrătit pe copertina pământului
a lăsat gust amar tălpii stângi
şi mâinii drepte care atinge inima
de câte ori trenul şuieră plecare

taci şi ridici umerii
uimit de umbra pantofului pe trunchiul de tei
uiţi că va înflori
schimbi măruntul pe un sac de pâine
şi pleci
pe umerii tăi porumbeii râd

ultimul tău gând
i-a adunat la cina cuvintelor uitate
buzunarul drept umple aerul cu zdreanţa fluturândă
deasupra prezentului

laşi în urmă loc gol

prieteniile în pas de plimbare plecânde
adună porumbeii la cina cuvintelor fără litere

rămâne în ochiul de apă
umbra buzunarului cu zdreanţa fluturând linişte

te întreb încet
dincolo de podul primăverilor trăite

mai ştii ceva...

autor foto: Victoria Anghelache


luni, 29 aprilie 2013

şapte cuvinte


plimb gândul
pe plaja zâmbetului
alături de un tigru alb
cu palmele pline
de candela aprinsă

la mijloc de gând
cinci din şapte cuvinte
devin
lacrima frunzelor nenăscute

al şaselea
devine
murmurul copacului tăiat

al şaptelea
izbucneşte floare
între tăcere
şi sunet de toacă
îmbrăţişează inima mireanului
şi lacrima copacului
într-o reînviere a sufletului
şi spiritului deopotrivă

într-al optulea cuvânt
foamea de litere devine sete de Înalt

timp al durerii întru bucurie
iartă-mi asaltul
prin ruga tăcută a zilei şi nopţilor
Patimilor Lui


luni, 22 aprilie 2013

Erik Satie: Gymnopédies and Other Piano Works


sprint între a fi şi a nu greşi

dor de primăvară-
sprint între a fi şi a nu greşi,
liberă trecere
printre spinii coroanei de foc a trăirilor-
banală emoţie în gara în care trenurile 
aruncă miros greu de roţi.

se rostogolesc plecări aşteptate.


alerg spre pădure, undeva, 

în dreapta cuvintelor
las deoparte virgulele. 
iluzii ale materiei.

punctele mă înconjură până la sufocare.


salt, 

dincolo de mlaştina trecutului, prezentului.

sferă alb-gălbuie mă absoarbe...

mă trezesc.


copil al iubirii, matur al încercărilor,

las iarna târzie pe caldarâm.
fir de iarbă ating. 
citesc fila primăverii.
ochi de inimă deschide cerul.
braţul mi-e greu. 
piept dezgolit sărută liziera pădurii.

poem de primăvară răsfiră aerul,

printre degetele sătule de amorţiri.

-------------------------

 
pasul numai singură îl pot face prin geometria aerului, dacă păstrez în mine iubirea neatinsă de gerul sensurilor limitate.
încă un tren ar zdrobi arcuirile luminii iar aerul mi-ar arde pumnii aduşi deja la frunte în simplul gest de apărare în faţa falsităţii.
aştept poemul să umple golurile dintre sunete cu fărâme de primăvară. pumnii se vor deschide sigur într-un gest de mângâiere autentică.
mă întreb dacă reuşesc. oricum, e dureros sprintul acesta cu ligamentele rupte.
e clar că e necesar a-l face toţi, pentru a redescoperi esenţa primăverii în toată fiinţa
noastră, oricât zbucium ne costă.
bucuria aflării unui fir din "capăt" e sublimă.

spune-mi că sunt
nu contează filele ironiei.
sunt.
un nume pe scoarţa unui copac.
rostul orbului,
când pasul şi-l lasă viu,
pe tâmpla firii.
leagănul verde al cuvintelor tale
sunt. e destul.
rupe-mi colţul uscat de pâine
din ochii tăi
lasă-mă să râd.
să fug din calea ta.

uimită umbră,
loveşte rama tabloului
din gheaţa aşteptărilor.
sunt. e destul.

28 februarie 2012

sâmbătă, 20 aprilie 2013

roluri într-un cuţit bont
 
între ruinele teatrului de valori
actorii pregătesc următorul act
îmbracă degajat costumaţiile urii

rolurile se rotunjesc într-un cuţit bont

machiajul îl uită pe un colţ de divan
învechit
în cabina strâmtă
o tuşă de ruj în obrajii scorţoşi
un zâmbet
din crema pantofilor falsităţii...
sprânceana stângă ridicată a uimire
a ironie
Dumnezeu ştie ce vor actorii...

rolurile îşi încep plimbarea
în trăsura cu canapele roase

gândurile îşi adâncesc buzunarele

devin act nejucat la final de încercare

prieteniile nu se rup
se aruncă bile de vânt
colorate de săpunul
cu care mâinile Pilaţilor din Pont
sunt spălate cu vrednicie
după fiecare aruncare

se râde artistic
se zâmbeşte valoros
până la suprafaţa unei mlaştini
a neputinţei saltului

pe ţărm

căutători de puncte arcuri curbe
desene-schiţe ale următorilor paşi
în scenografia urii

ridică neputincioşi din umeri
căutând fericiri lucioase

când cortina de iarbă ridică
deasupra unui bolovan
o cruce

aproximativa odihnă
a nonvalorilor
începe cu o legănare

...pe muchie de cuţit bont...

s-pi-ne simplu
caut un cuvânt sferic spre care să plec
las deoparte orice insulă străină
orice filă perfectă
aleg una îngălbenită
şi o bucată de lemn
nervurile lasă chipul grâului să încolţească
inelele devin ovale
şanţul dintre dealuri e neîntrerupt
două jumătăţi şi linia şerpuindă
a fluidului cunoaşterii
îmi place
reconstruiesc sau construiesc altă insulă
în inima coacerii grâului
când soarele alege între apus şi răsărit
salutul veşnic al bunei dimineţi

e simplu
caut un capăt de cuvânt sferic
rostogolindu-mă ca o bilă albă
pe care cifra nouă e repetată
până când două puncte cad
într-un trapez
sub răsuflarea coasei
rămâne şapte să vegheze creşterea flăcării
a razelor soarelui nopţii
la final
un unu ascultă cântarea unui nou început

e simplu
caut spinul dintr-un cuvânt sferic
pentru a-mi redeschide petalele
într-o moarte aparentă
în plină primăvară a uitării

luni, 15 aprilie 2013

farfurie de tablă

tuşe de gri acoperă câmpul vieţii.
dezvelite ziduri împart lumile
între bucăţi de gânduri-iscoadă.
e plin salt dificil între istorii,
între civilizaţie
şi modernismul adâncit în uitare.

se aruncă eroii. se aruncă albul.
se primesc cartoane mărunte pe care identitatea
e ilizibil conturată de cifre şi litere seci.

visarea e un viciu.

gramatica este cenuşăreasa ideilor fals înalte.

de fapt,
povestea, legenda, mitul
sunt scurte articole într-un ziar al cancanului.

bârfa începe zilnic.

răsăritul bate apusul.
amurgul zâmbeşte galeş şi intră furtunos în noapte.
înserarea îşi pierde literele,
pe drumul dintre cina frugală
şi adormitul cu bărbia înfiptă în furculiţa stresului.

cât de frumoasă este viaţa
între două coli de hârtie,
din care capul şarpelui îşi arcuieşte vioi trupul
iar coada
stă între două degete ale artei.

măcinată în mixerul banalului,
arta devine hrana păsărilor de curte.

pe o farfurie de tablă goală,
în care ploaia şi-a vărsat năduful,
o găină şi un câine lasă ciocul şi limba
să culeagă fărâmiturile trecutului...

se aude ciocănitul ritmat al căutării...


 http://www.220.ro/faze-tari/Simfonie-La-Masina-De-Scris/bIFDfOfour/

sâmbătă, 13 aprilie 2013

invitaţie la masă
 vreau să măsor
distanţele
cu darabana gândului
răsună pe toba metaforelor

le foloseşti şi tu des
poate prea des
şi simbolurile
şi simplele întâmplări

m-ai invitat la masă

farfuriile
sunt pline de versuri
de verbe
răsfăţate la foc molcom
căldură multă
flori de cais
răvăşesc
aromele metaforelor

şi ochii tăi

lumină şi blândeţe
într-o rafinată alcătuire

orice gurmand
aşteaptă asemenea răsfăţ

nările lui se dilată
ochii se micşorează
un singur punct atacă

în pragul ferestrei
de sunete
inima
îmi reinventează trăiri
bate nebuneşte
de câte ori dispari
după cortina
mult prea grea
impusă
transpusă
între liniile infinite

ajung să le îndoi forţat
cu privirea
timpului îi tai capetele
secundelor leneşe

tu...

gura mi se închide

de la tine spre mine
aromele sosesc
şi pleacă neîncetat
în ritmul alb
al pulsului tăcerilor

statica vie


natura statică a lumii
împrejmuieşte jurăminte
nescrise scrise
nu contează
le prinde-n cupă sau lovite
rănite-n graba împlinirii
pe jumătăţi
măsuri se scaldă
şi lasă urme-n iarba nouă
iubiri cât buzunarul firii
adânc sau lat
se umple-ndată
de o culoare pământie
sau de un verde-al
nu ştiu cui
şi-n cui
se prinde încet prada
apoi se lasă-n vânt
uscată
iubită este iar cu foc

nu râde-n barbă
e un joc

ghepardul ochii
şi-i aruncă
departe în câmpia sură
gazela fuge
corbi se-arată

coala în foc se încovoaie
desenu-şi schimbă forma
datul

totul e viu...

natură moartă

artist: Paicu Laurenţiu


rugăciune în sepia


păzeşte-mi Doamne
răsuflarea
când pânza bărcii
înclină bucuria
într-un cuvânt născut

palmă deschisă
Luminii Tale
leagănă visele printre furtuni

seninul a uitat
să-mi anunţe plecarea
acum stă pe apa liniştită
şi numără valurile
catarg al punctelor
uitate într-un arc deschis

ploilor le aşterne pe firul Ariadnei
căile gândurilor
reînviată
legenda redeschide porţi
în inima unui fluture de foc
cu trup de om
între două arii ale bucuriei
de a fi
de-a învăţa tăcerea
sub Ochiul Tău
sfânt

labirintul
îşi redeschide centrul
între aer şi pământ
strigă sufletul
celulele îmbracă albastrul
numai după ce sepia
lasă ceaţa
să se aştearnă
pe ochiul otrăvit
al monstrului
în raze gândul alb
fărâmă culoarele
căutările continuă
pe câmpul adevărului
minciunile
înfloresc buruieni
într-o falsă primăvară

orb
murmur legănat de ape...

păzeşte-mi Doamne
răsuflarea
când pânza bărcii
prinde în ţesătura ei
Ochiul Tău sfânt...

artist: Igor Maikov
 http://www.trilulilu.ro/muzica-diverse/maria-gheorghiu-mai-aproape-de-tine-1

Mariza - Chuva - Fado


rană

cartea
este o rană a pământului
sau frunză
într-o toamnă neştiută

litera cuvântul sau versul
sunt noua tulpină
care sărută aerul
în centrul florii vieţii
ca pe o stea întunericul
când îşi aruncă umbra
în privirile oamenilor...


Brian Crain - Dream Of Dreams


zvâcnet 


o pată de lumină
rătăcită în colţul existenţei tale
e căzută pe strigătul tăcut
al unei petale de flori
pe fila de carte îngălbenită
în ceasul prim
al ultimului dialog cu cerul

noaptea răsună
în acea pată de lumină
înfierbântă ceaşca ciobită
pe care goală o duci la buze
când aşterni un cuvânt
în inima unei cărţi nenăscute

abia întredeschisă fereastra
primeşte furul felinar
ovalul luminii lui o înveleşte
cuvântul zvâcneşte în palma ta

e fierbinte pumnul strâns
în jurul poemului
se înalţă la deschiderea largă
a palmei
şi izbeşte de pereţi libertatea
închistarea

celula vopsită armonios doare

desenezi cerul dimineţii

cu privirile obosite de aşteptări
încerci o schiţă
cărbunele alunecă pe foaie

la final bila de biliard
aruncă în colţul ochilor poemul

fuge înaintea ta
pas cu pas îi atingi fuga
şi scrii

o pată de lumină
fugăreşte colţul existenţei tale
se ridică pe strigătul tăcut
al poemului
atinge fila îngălbenită
aşteptările
zvâcneşte dureros
într-o carte
nouă

vineri, 12 aprilie 2013

Legenda Marelui Zalmoxis - din volumul cu acelaşi titlu de Florin Horvath

Sursa: volumul tipărit
"Lungit pe muşchiul crescut din asprimea stâncii, flăcăul visa, cutremurat din când în când de intensitatea vedeniilor. Visa cum Marele Zeu îl visa la rândul lui povăţuindu-l despre toate cele către care urmau să-l poartă paşii... În somnul Zeului se arăta un ou uriaş, în care lumina şi întunericul şi-au întins mâna ca într-un jurământ mut, deasupra altarului pe care odihneau cele trei potire.
Cel cu miere către partea luminii, cel cu apă neîncepută exact sub împreunarea mâinilor lor şi cel cu vin pe partea întunericului. Flăcăul simţea cum în visul Zeului bucuria era mai puternică decât îngrijorarea ce-l stăpânea în vis pe el...
"...dacă va şti să spargă oul va dobândi învăţătura prin care va înţelege şi legea luminii şi legea întunericului..." gândea zeul în somnul său, "...atât doar că lumina şi întunericul nu vor mai fi una, ci vor apărea şi vor dispărea pe rând, neîncetând niciodată să se nască. Abia atunci va înţelege că moartea e doar o minciună..."
În visul său, lumina a luat în pumn din potirul cu miere şi aruncând spre cer, a născut soarele, sub care flăcăul s-a încălzit o vreme fără a înceta să se minuneze. Apoi, soarele a întins mâna şi l-a transformat în copacul dreptăţii, bradul cu cetina mereu verde. Şi Zeul a surâs în somn gândind că bradul e bun şi flăcăul va şti să îl preţuiască.
Apoi întunericul a luat în pumn din potirul cu vin şi aruncând spre cer, a născut luna  către care  flăcăul a privit cu încântare, visând înăuntrul visului Zeului, cum luna a întins mâna şi l-a prefăcut în muntele tăcut, înăuntrul căruia grota încăpătoare i-a oferit adăpost. Şi iarăşi Zeul a surâs în somn gândind că muntele e bun şi flăcăul va şti să-l preţuiască.
Abia peste o vreme, în visul Zeului, lumina şi întunericul au luat deodată în pumni apă din potirul de la mijloc şi aruncând au apărut două râuri pe malul cărora mişunau sumedenie de pescari.
Când Zeul s-a întors în somn pe partea stângă, o parte din pescari s-au prefăcut într-o livadă cu meri, iar cei ce duceau  peştele  în coşuri s-au transformat în păsări care s-au deşteptat în faptul dimineţii şi în cântecul lor Zeul s-a trezit vorbindu-i:
" De aici încolo să iei singur aminte...când te vei trezi o să întâlneşti semnul şarpelui. Din înţelepciunea lui vei învăţa să iubeşti încă înainte de a şti să umbli."
În locul Zeului, în mijlocul cerului, a apărut un rug aprins din care curgea foc şi care s-a desfăcut în trei mănunchiuri. Unul s-a întors către soare, în timp ce al doilea s-a prelins o vreme printre păduri şi coline până s-a întrupat în făptura unui lup falnic şi alb ca laptele. La rândul lui, al treilea mănunchi s-a zbătut o vreme pe creasta muntelui până s-a întrupat într-un dragon fioros şi negru ca întunericul luând calea către prima peşteră.
Apoi flăcăul a căzut într-un somn adânc, netulburat o vreme, până când i s-a arătat acea vedenie care l-a întristat foarte: se făcea că din cele patru zări oşteni călări înveşmântaţi în fier şi purpură au împresurat mijlocul Poienii Sacre, căpeteniile înfricoşate ale seminţiei sale. Pe când stăteau gata să îngenuncheze resemnaţi, magii au înălţat fumul sacru de pe altarul jertfelor. Ofranda s-a împreunat cu razele fierbinţi transformându-se într-o roată de foc. Uriaşa învâlvorare sacră a prins a se rostogoli din ce în ce mai repede, de-a lungul şirurilor de oşteni ferecaţi în fier care, înspăimântaţi de moarte, au întors caii fugind fără a mai privi înapoi...
Teama din sufletele căpeteniilor a pierit cu încetul şi pe când toţi au îngenunchiat din nou, cuprinşi de uimire, din miezul roţii de foc s-a ivit o făptură  cu trup de dragon şi cap de lup ţinută în ascultare cu un lanţ de aur de el, flăcăul,  ivit lângă altarul de jertfă.
Atunci au prins magii a-şi înălţa străvechile incantaţii şi toţi cei prezenţi l-au venerat aşezându-i cele trei cupe dinainte. Înţelegând semnul Marelui Zeu, flăcăul a băut pe rând din fiecare cupă şi magii i-au dăruit simbolul sacru al puterii sacerdotale alături de sabia dreptăţii şi mantia de in topit, recunoscându-l drept cel ce era: mesagerul cerului aşteptat de veacuri."

The Secret Letter - Brian Crain


cât o felieaud ecoul cuvintelor tale închipuire

să iubeşti rotund e un blestem blând
rotunjit între două cercuri
halouri ale aceluiaşi copac
între apa pământului şi apa cerului
te înscrii pe rând
în fiecare inel al copacului
apoi numeri pe rând
paşii măturaţi
de cuvinte născute
făcute
născute
făcute

unele sunt dălţi
ale sculptorului
altele sunt
penelurile pictorului
când furios când blând
când lumină
adesea întuneric

te ridici pe vârfuri
şi spionezi următoarele inele

numeri jumătăţile de paşi
de lovituri de daltă
apăsările blânde sau furioase
ale penelurilor

te îndepărtezi

în sala în care
vernisajul
începe cu cântecul unui poem
ajungi la şase paşi de nimic
împarţi paşii în versuri
apoi cuminte
întorci călcâiele
spre peretele oglindă
şi priveşti prelung ce a rămas

aud şi acum
ecoul cuvintelor tale închipuire

când iubesc rotund
sau mai degrabă oval
privesc
rodul loviturilor
şi al apăsărilor
în piatră
şi
pe pânza imensă
mă revăd filă cu filă
printre versurile fără cuvinte

sunt chei care respectă
ritualul închiderii
codurilor prea vizibile
şi al deschiderii
codurilor ilizibile
transpuse
în geometria frunzei de ferigă
în care am regăsit
culoarea sunetul şi cuvântul
îmbrăţişate

se spune închipuire
că îmbrăţişarea lor
atinge cu un zâmbet
infinitul artistului

artistul devine izvor
dalta devine munte
penelul copac
iar rodul ecoului
celor două arcuri de atingeri
devine roua dimineţilor
în care
omul îşi clăteşte ochii obosiţi
cât o felie de respiraţie profundă...

primul şi ultimul

din marginea cuvintelor nerostite
privesc rugul aprins în cerul inimii vieţii

rostesc
ruga simplităţii trăirii

nu mai adorm

mi-e dor de palierul curăţeniei fiinţei
înainte de ultimul şi primul zbor

şarpele urca şi cobora atunci
neîncetat

muntele îmi adună gândurile
apoi le prăbuşeşte în mare
între ultimul şi primul val al renaşterii

aştept deschiderea aripilor
încă ascunse deoparte
şi de alta
a mişcării şarpelui

sunt sinuoase lunecări
printre răspunsurile cerului

mărul copilăriei
umple arcurile aerului
cu mugurii frunzelor
bucuriei de a fi

în faţa ferestrei
aştern privirea şi ascult...


sufletul cântă
ochii se închid
pentru a-şi deschide larg

razele irişilor
prin zâmbetul luminii

soarele împarte
razele echilibrului

înserarea devine răsărit

apusul
dansează în vârful teilor

înflorirea se apropie

mărul înclină fruntea
odată cu vântul
într-o nouă şi curată rugă
prin adâncurile
care cântă obsedant vieţii
eliberarea
din chingile pământului

luna
îşi îmbracă haina de gală
- un cerc infinit reconturat
pe altarul nopţii


pleoapele devin grele
mintea adoarme
după trapul dogoritor
pe câmpul zilei

sufletul porneşte
morile de vânt
se joacă
la fântâna cuvintelor
fără sunet


reaşează nuanţele
absoarbe bucuria izvorului
când rotunjeşte pietrele

spiritul salută
fiecare fragment al vieţii
cu albul unei noi dimineţi
în spaţiul minunilor

născute nedăruite
simţite

necunoscute fiinţei

van morrison - so quiet in here (lyrics)

Foghorns blowing in the night
Salt sea air in the morning breeze
Driving cars all along the coastline
This must be what it's all about
Oh this must be what it's all about
This must be what paradise is like
So quiet in here, so peaceful in here
So quiet in here, so peaceful in here
The warm look of radiance on your face
And your heart beating close to mine
And the evening fading in the candle glow
This must be what it's all about
Oh this must be what it's all about
This must be what paradise is like
So quiet in here. so peaceful in here
So quiet in here, yeah, so peaceful in here
All my struggling in the world
And so many dreams that don't come true
Step back, put it all away
It don't matter, it don't matter anymore
Oh this must be what paradise is like
This must be what paradise is like
It's so quiet in here, so peaceful in here
It's so quiet in here, so peaceful in here
A glass of wine with some friends
Talking into the wee hours of the dawn
Sit back and relax your mind
This must be, this must be, what it's all about
This must be what paradise is like
Oh this must be what paradise is like
So quiet in here, so peaceful in here
So quiet in here, so peaceful in here
Big ships out in the night
And we're floating across the waves
Sailing for some other shore
Where we can be what we wanna be
Oh this must be what paradise is like
This must be what paradise is like
Baby it's so quiet in here, so peaceful in here
So quiet in here, so peaceful in here
So quiet in here, so peaceful in here
So quiet in here, you can hear, it's so quiet

sâmbătă, 6 aprilie 2013

Arcuri
Te închizi în fiecare zi într-o ploaie deasă, fără lacrimi, fără zgomote inutile.
Strângi în timpane sunete neauzite, imagini nevăzute, plânsul altor fiinţe în căutare de tandreţe, de viaţă, dincolo de răutatea inutilă a unei lumi în cădere.
Mintea îţi aleargă ameţită de pauzele impuse de oboseală, printre amintiri.
Citeşti un text scris uimitor de rotund, de savuros pentru o literatură acum secată de bucuria şi iubirea reală pentru Scris. Îţi place. Îl trimiţi mai departe altora, care-l ignoră respectuos.
Ceva în tine zvâcneşte dureros.
Nu eşti omul care să apeleze la alcool pentru a-şi provoca plăceri false, femeia care se aruncă în virtual, în relaţii de o zi, două, relaţii în care să accepţi interminabilul compromis al morţii lente a trăirilor autentice.
Nu eşti mâna care se întinde dizgraţios, salutând duşmani şi prieteni, fără să cerni în salutul tău bucuria, tristeţea, încercările tragice sau comice ale celorlalţi.
Nu eşti...
Eşti... femeia care primeşte cuvintele pe firul nevăzut, cu un capăt în inima vie, în mintea mereu trează, în tâmpla răscolită de propriile patimi, de propriile dureri, de dorul care-şi intensifică manifestarea de ani buni, un dor de copii plecaţi pe alte tărâmuri, un dor de a fi femeie, de a fi iubire în propriul centru.
Învârţi un cerc banal între ochii aproape orbi şi te alinţi singură cu un vers, cu o imagine, cu sunetele pe care le crezi armonie. Laşi totul să curgă în trupul tău demult uitat de atingeri curate, voluptuos aşternute în clipele dorinţei.
Citeşti pe nerăsuflate versurile celor plecaţi sau rămaşi să plimbe umbrele în lesa cuvintelor, pe cei care lasă versurile să curgă odată cu durerea, bucuria, iubirea pe care o visează a le fi dar, într-un cerc banal din care numai inimile vii evadează, numai trupurile fără contur îşi regăsesc mişcarea...
Ondulatorie frică mă cuprinde zi de zi, de stagnarea într-un sistem de axe fără origine.
Ies. Rădăcini de copaci se întind prin ploaia zilei până sub tălpile mele umflate de atâtea aşteptări. Iubesc verticalitatea. Alunec zilnic în compromisul vieţii. Întind braţele în golul care se cască în vârful degetelor. Îmbrăţişez frumuseţea unor culori cântate de oameni în cuvinte, sunete, linii şi puncte, aşternute haotic sau nu, în construcţii ireale şi obosesc. Obosesc să-mi fiu izvor de gânduri, de idei transformate în bucuria de a fi.
Rodesc în livada timpului pământean sub ploaia acidă a unei uri necunoscute mie şi a unei bucurii de a fi arc în salteaua pe care Dumnezeu sare când şi când, pentru a o retrezi la viaţă.
Unele arcuri se rup. Altele îşi păstrează rezistenţa.
Jumătate din arc îmi este amorţit.
Cealaltă lasă saltul să devină din ce în mai înalt...
Voi transcede oboseala asta. Ştiu că voi reuşi. Ploaia mă înveleşte zi de zi în hohotul de râs al noroiului adunat pe marginea drumului... Calc pe el atent. Râd...

decembrie 2012

scârţâit de pantofi
 


mă rostogolesc
printre cuvinte destul de des
iau vieţii moţul înainte de primul pas
crăpăturile cresc între sensuri

infinite alegeri
îşi cască gurile a mirare în ochii mei

şi mă duc

mă tot duc la vale
măsurând miracolul supravieţuirii
printre rădăcini de canale
şi geometrii asurzitoare

mişcările lor antrenează
praful din palmele cerului

de la el pornire
toate scrâşnesc

îmi plăcea să ascult
scârţâitul pantofilor adulţilor
când prindeau nisip umed
pe tălpi

îmi place şi acum

ce nu îmi place
este că am rămas copil
învelit în scârţâitul pantofilor unui adult

faţa mi-a ars-o prostia
propria mea prostie
şi oboseala

am revenit
e curată
număr firele de păr albite

nu le smulg

le învelesc capetele
cu câte-o încercare a trecutului
a prezentului
şi râd
plâng
sau adorm cu ochii deschişi
aşteptând


6aprilie2013