vineri, 28 februarie 2014

un joc din Jocam vrut să fiu munte 
şi m-a oprit marea

am vrut să fiu mare 
şi m-a oprit muntele

am rămas om 
ţintuit de pieptul regăsirilor 
şi tăcerilor pământului
când nisipul primeşte în piept
valurile gândurile cuvintele rostite
şi pe cele nerostite în glasul pământului

undeva printre arborii veşniciei
aleargă unicornii
adună scoicile timpului meu
joc din Jocul Lui devine

- cruce prin cruce în patima pământului
în căutarea bucuriei
a simplei bucurii de a fi

să fie oare Mărţişorul
un joc al genelor Domnului
când printre file
omul împleteşte faptele?

28 februarie 2014aşteptdegeaba gândul cerne
copilăria frunţii

ne împletim cunune uitând 
că umbre-adastă
în fiece nervură 
de verde ars în noi

când printre roduri aspre
culegem pir
şi ploi
încet se nasc pe dune
şi în livezi se lasă
bruma de culoare
aştept noi primăveri...

28 februarie 2014


autor imagine: Victoria Anghelache

creaţie şi Darnu mă tem de iad, 
mă tem de cum îl pot contura cu propriile-mi gânduri. 
fântâna de rai şi iad sunt, 
de multe ori arteziană a valorilor dospite în vasul străbunilor,
în contrapunctul existenţei

mai târziu,
după ce apele se limpezesc,
redevin treaptă sub tălpile Domnului
când colorează cu cer
fiecare nervură a copacului vieţii
din care fuga este bună numai când concertul zilelor
aprinde dimineţile şi albeşte nopţile
într-un răsărit de lună
plină de visuri fără iluziile hotarelor timpului netrăit
cu piatra sidefie în pumni alerg
să-mi regăsesc drumul rostirilor şi nerostirilor...

nu mă tem de iad
mai degrabă îl privesc simplu
şi-l recunosc a-mi fi creaţie a minţii
când frământările ating fulgerul cuvântului
negândit ne-simţit

raiul nu-i al meu
e al Domnului din prima secundă fără hotar în care
gânditu-m-a om întru bucuria Sa

28 februarie 2014
reînvie aşteptareaiubim cântăm înflorim în fiecare clipă de linişte a sufletului a inimii a spiritului flămând de frumos
ruga ne aduce mai aproape clipa vindecării prin curăţirea gândului a fiecărei nervuri a trupului încâlcit în iţele zilelor şi nopţilor de aşteptare
iubim iubirea iubim cuvântul iubim necunoscutul din vibraţia mai adâncă decât tot universul a cuvântului "iubire"
şi totuşi dincolo de toate simplele cuvinte spirituale tânjim profund pentru acum mereu acum
în gesturi vii în mişcarea ochilor determinând chipul văzut născut şi nu făcut
al fiinţei fiinţelor pe care cu îngăduinţa Domnului le avem primim învelim în bucuriile durerile fericirile noastre pe tot parcursul vieţii noastre
dispar încet şi tandru dispar rapid şi negurile se aprind umbrind flacăra candelelor cu golul acela complex din pântecul tăcerilor noastre

azi voi dezgropa un poem pentru a-mi fi velinţă de marmură sufletului
îi voi anina două şnururi şi-l voi lăsa pe muchia bucuriei de a fi
când lacrima va întâlni bobul de rouă atunci va deveni cer
senin se va aşterne cuvântul iubire cu toată forţa luminii lui în pântecul tăcerilor

reînvie aşteptarea în cuminţenia pământului în care m-am rătăcit om... reînvie...


două culorise ridică din tulpini primăvăratice cetatea regăsirii
tăcut agăţi de pleoapa scoicii umbrele 
umbrela gândurilor se răstoarnă firesc în mormanul de şnururi
alegi două
culorile le ştie fiecare
alb ca timpul netrăit întru credinţă
roşu ca patima orbului pe drumul fără hotare
călăreşti amurgul cu tâmpla zvâcnindă
viaţă viaţă şi iar viaţă
acre poame vor răsări după ce florile vor lăsa mantiile fragile
să mângâie pământul cu parfumul lor
singura culoare printre trezirile umbrelor tresaltă în bolta cerului
înaintea naşterii curcubeului de şnururi

două culori le ştie fiecare

albul nopţilor ridicate în poala timpului orb întru credinţă
roşieticele tresăriri ale apusului
nuanţele clare ale răsăritului şi tu pe poteca iubirii de înalt
plin de umorul copilului năzdrăvan
te-am văzut te văd mereu cum ridici scoicile până la gură
le şopteşti versuri albe gânduri-inimi din inima ta
pregătite pentru salt aşteaptă mai târziu în nisip alte mâini alţi paşi
sau poate tot tu le vei ridica

lipseşte răsăritul de lună la răscrucile dorului de somn viu nealterat
ţi-am spus de aseară pentru o dimineaţă şi o zi senină
să-ţi umple îngerii pleoapele de joc cu sărutul lor răcoros

salutul meu de noapte vine mereu fără litere
când deschid larg braţele să te cuprind întreg
în pauza dintre două gânduri
sunt acolo cu liniştea adâncurilor
undeva prin preajmă sunt valul dintâi
şi cântecul tău
răscoleşte universul între braţele lui pi
prin anotimpuri nenăscute în tainele mării

28 februarie 2014

joi, 27 februarie 2014

faguri de drumte-ai ridicat din cele visuri sterpe
să cerni lumina-n fagurii de viaţă
- întreabă umbra chipul plin de zâmbet

el lasă-n palme roua cerul o desfată
şi îi răspunde-n picuri de tăcere:

- las umbră ploile de aur
în colţul ochilor să se adune
din ele timpul meu răsfaţă
secunda încercărilor... nu rele

liber s-aleg în Voia Domnului întreagă
cu talpa dreaptă calc pe pietrele uimirii
şi-n fiecare seară-ascult amurgul
cum cerne gândurile în plasele întinse

pescar şi vânător în ale firii
cele curate las să prindă-n noduri neguri
în vers le cern le mai răsfir odată
apoi cuvintele le umplu iar cu rouă

mi-s tălpile curate, umbră, iarba crudă
m-alintă când păşesc atent pe vârfurile-i fine

eu merg agale
nu apăs să frâng tulpinile de stele

m-am ridicat mă mai târăsc în dimineţi aldine
las ploile de aur să m-aline
în colţ de ochi se umple lacrima de ele
devine vis prin gând idee

cum spune înţeleptul lumilor eterne
tot ce e greu din viaţa mea se cerne
corbul pe umbră, umărul mi-l umple
cu trupul de joc mister înţelepciune

tigrul în barca-nsingurării a uitat s-atace
prietenia se-nfiripă apa duce-n ţărmuri blânde
nu se sparge

eu dorm puţin apoi pornesc prin lume

el, tigrul pleacă-n junglă
viaţa-i cântă-acolo

corbul pe umăr îmi şopteşte-ncet:
eşti orb şi-n tine
fiecare nuanţă mi te cerne

când vei simţi odihna coborând alene
prin fiecare fibră-a trupului rebel
las-o să-ţi cureţe furia frământarea
apoi cu mine-n ochiul vindecat porneşti la drum

- te-ai ridicat din cele visuri pline
să cerni lumina-n fagurii de viaţă
pe chipul tău sunt ploi de aur fine
vin pleacă iar revin răsfaţă
gândul curat acum cu-o nouă dimineaţă
- spune umbra

- e primăvară umbră-n mine-acum
pornesc prin viaţă
păşesc agale-n iarba firii
alerg mă zbat cad mă ridic

mă-ndrumă corbul tigrul lupul alb
în taina devenirii


27 februarie 2014


miercuri, 26 februarie 2014

pescăruşul cifrelor bucurieise aude pianul bătrân din odaia mică a cuvântului
visul încă se zbate nătângă zbatere aripile îi sunt frânte
muzica le împlineşte rodul zborului
deasupra raftului cu file îngălbenite 
versul îşi deschide ochii 
verdele primăverii se întrezare timid

te ascult minune 
citesc prin ochii sensurilor tale bucuria de a trăi 
şi tristeţea şi înmugurirea cerului sub arcul căruia 
împlineşti rotunjimile cifrelor

în tine valul cântă 
sub podul de umbre lujerul firav creşte
se mai naşte o filă 
se înmulţesc scoicile turnului tău

fragilă schelă pe care treaptă cu treaptă 
pescăruşul cifrelor bucuriei urcă mereu 

rămâne la răsărit cu aripile deschise 
priveşte luna întârziată 
pe dig porneşte prin nisipul prezentului 
să rodească binelui coroana de spini
ascute visul copile cu ochii din primăvara cuvântului 
cântecul

se aude pianul bătrân din odaia mică a cuvântului
clapele lui înfloresc 
la fiecare atingere a dimineţilor orbului 

aşterne tuşele vieţii într-un chiup 
rostogoleşte cuvintele 

la umbra unui punct
pescăruşul îşi scutură aripile 
umple arcul timpului cu albul bucuriei lui de a fi

26 februarie 2014marți, 25 februarie 2014

Între două ramuri de mărGândul tău l-am auzit în popasul dintre două ramuri de măr. I-am prins târziu în cheia sufletului, armonia. Tu ai poposit stingher, cu bucuria în pumnii munciţi de încercări, cu tâmplele albite de frumuseţea inimii tale. Alergai alături de murg, ridicai rând pe rând şiruri de scoici în turnul amintirilor. Prezentul îl scăldai în cuvintele orbului iar aerului îi dăruiai cântecul tău - izvor de linişte valurilor mării.
Ştii că pe nisip rămân paşii tăi ca filele iubirilor pescăruşilor în plin zbor?
Când şi când le privesc adâncimile, măsura, tactul... îl prind în tălpile mele. Acutele sting în mine strigătul frustrărilor.
Loveşte-mi tâmpla cu scoica din palma ta, să învăţ a-ţi cânta prezentul, în cheia dor a bucuriei de a fi leagăn în visele primăvăratice ale inimii...

Cuvântul tău l-am citit în filele îngălbenite de timp şi în filele albe ale zăpezilor trăite numai de tine, copil cu ochii din sămânţa măslinului coborât pe treptele scării rostirilor, de multe ori fără nume.
Lasă-mă să-ţi fiu uimire fără zalele firii. Simplă tuşă rămân, într-un tablou neînceput, neterminat, aşezat pe pietrele cuvinte rămase nerostite.
Povestea râde cu ochii tăi, pescăruş al cifrelor cu aripile larg deschise spre tainele cerului, ale vieţii oamenilor, dincolo de hotarele câmpurilor pe care iarba amară îşi înmulţeşte trupul firav nesupus libertăţii.

Tăcerea ta nu mai doare. Împlineşte cântecul în mine când printre filele primăverii regăsesc arsura crucii, spinii salcâmului din coroana Lui, moartea întru Înviere şi în firida de piatră a inimii ca într-un ultim pas, Iubirea Lui...

25 februarie 2014

bumerangperetele s-a golit de toamne
mai rămân câteva să-şi prindă metaforele 
în cuiele ruginite
cine pleacă primul 
păstrează în palme rămăşiţele cozilor viselor 
neîmpliniri aruncări la coş din gol în gol
apoi un salt peste vorbele rostite apăsat 
cu intenţii incerte
certă este aninarea buzelor
de frazele prea lungi

deasupra dialogurilor şi monologurilor
bumerangul îşi leagănă unghiul rotunjit
priveşte depărtările

vânătoarea începe. ţintele sunt clare

inconştiente, privesc spaţiul
din care porneşte bumerangul

Doamne, oamenii uită numai propriile greşeli
eu asta văd acum

toate celelalte înşiruiri le readuc în prim plan
în tabloul amneziilor de toamnă primăvară
cu fragmente de iarnă târzie

peretele se umple mereu de toamne
bumerangul rămâne
personaj principal în vernisajul plăţilor
nicicând uitate de Dumnezeu

primăvara e o promisiune a bumerangului plăţilor
în plină mişcare

25 februarie 2014

imagine: "Bumerang" Zawsze Wraca


luni, 24 februarie 2014

Cod interiorSomnul cuvintelor în lungul şir al pietrelor raţiunii, naşte monştri - spune o filă căzută pe covorul de smaragd al inimii.
Privesc ascult fiecare cuvânt aşternut de mâna necunoscută şi tac.
În mine creşte copacul gândurilor nicicând amânate.
Iau sita de aur vechi şi punct cu punct cern literele. 
Mă înrobeşte primul cuvânt. Ecoul lui sună ca o destăinuire a existenţei când în palma Domnului, râde copilul din mine, fără gânduri, fără site, fără limitele absurdului uman.
Ochii Tăi, Doamne, îmi sunt deajuns pentru a fi.
Şi apoi, de câte ori Te văd călător prin sufletul meu îngenunchiat dualităţii, primăvara regăseşte porţile deschise.
Ca un izvor al liniştii izbucnesc toate tăcerile lumii şi fiecare boboc cu coaja sămânţei prezentului trecut pe creştet, surâde unui timp născut prunc verbului a fi.

Trezirea cuvintelor în inima cerului regăseşte pe muchia cuţitului bont actorii
aliniaţi la scenă deschisă. Primesc aplauzele unei săli goale.
Pereţii sunt plini de verbe. Candelabrul cuvintelor este tot un verb. Unde mai încape adevărul?
Reflectoarele fulgeră lumini artificiale. E bine. Spectacolul poate începe călătoria printre umbre, după o premieră a răvăşirii plină de succes.
În culise, Dumnezeu şopteşte inimilor, replicile tăcerilor prezentului trecut, mereu acut.

Când somnul cuvintelor în lungul şir al pietrelor raţiunii naşte monştri, mă ascund în pleoapa Domnului. Ascult Liturghia, lăsându-i literele să-mi umple oasele, sufletul, inima, de viaţă, iubire, adevăr.

Când mă trezesc, ridic singură foile rolurilor prin care am trecut inconştient şi conştient apoi, îmi las mâinile să danseze aerului conturul codului interior al bucuriei de a fi om.

24 februarie 2014dincolo de canonprintre arcuri scapără 
lumina cuvintelor tale
lasă în ceaunul vorbelor rostirile 
ascultă în tăcere vitraliile cum curg 
liniştea bisericilor cântă 

păstrează primăvara asta 
în solzii grei ai gândurilor
în gratiile amintirilor
împlineşte canonul

atinge-mi ritmat
braţul aşternut pe umerii tăi
cu florile de măr
până când rodul iubirii
va contura pe asfalt
umbra unui mărţişor simplu

dincolo de canon
în alb roşu creşte viaţa
când cerul se deschide senin
pe laviţa vie a primăverii

24 februarie 2014spre podte ascunzi prin inimile cerului
abur de luptă de rugă de gânduri 
risipite pe poteci

nu mai sunt cărări 
alegerile au primit hotare din câlţi
cu pletele în vânt, ţepene de atâtea reguli
au uitat să mai doară
efectul de bumerang e activ 

în fiecare zi mai pierzi la răscruce un punct
doare sau poate nu doare

punct cu punct linia departelui creşte
mingia se colorează
ciudată poveste înveleşte aerul

de-a v-aţi ascunselea... ne căutăm pe rând 
într-o grămadă nebună de cuvinte ne regăsim 
apoi voit ne rătăcim

cântecul e frumos
hai să trecem la podul de piatră

24 februarie 2014desen de primăvarăcreionul aleargă pe fila cenuşie
se nasc iar culorile înfloriri se anunţă 
bagajul e făcut şi câmpul gata 
sub copitele cailor nărăvaşi
sălbatecă viaţă sălbatecă iubire 
vântul şi cântul şi viaţa şi toate se aruncă
lasă-le dincolo de săgeata liberată din arc
împinge-le sălbatec în zidul de gânduri 
apoi blând culege-le florile răului şi ale bucuriei
problema de geometrie e gata
aerul respiră uşurat
în noua metaforă a primăverii
şi tu

24 februarie 2014Mircea Rusu Band - Cantecul potirului

începe joculca o viaţă mă insinuez 
printre crucile primăverilor trecute
privesc iar copacii atunci înfloriţi 
acum încă în aşteptarea literelor cerului
soarelui lunii
cuvinte fără hotare prietenii sensuri puncte fără trupuri
prea mult i prea mult pi prea mult phi
în cercurile tainice

las şorţul de primăvară să acopere uitarea
umbra şi căptuşeala pardesiului ating iarba

dezvelită alerg cu tălpile golite de încercări
printre metaforele armăsarului prezentului

mă împiedic târăsc ridic

orizontala e aproape verticala şi mai aproape

aprind lumânarea Moşilor
închid pleoapa de iarnă şi te privesc

din rădăcinile zilei de luni desenez cercul deschis al iubirii
începe jocul.
prinde-l! ţi-l arunc. Acum

24 februarie 2014Mircea Rusu Band feat. Lucian Darie - Sarea lacrimilor tale

habar nu ai de ce şi cum*

să arzi prin tine muguri vii
altar de gânduri răcoroase
să te îmbraci zâmbind la vii
plângând pe cruci 
prea noduroase

în încercări te zbaţi
c-un scop
pierzi ţelul în ţărâna udă
şi când tu crezi că scapi
ei pot
să te cuprindă iar prin pândă

**
priveşti oglinda şi aştepţi
răspuns la întrebări şi semne
taci întrebând răspunzi tăcând
copilului din punct prin vreme

e scutul spart sau şorţul crud
albit în vasele de-argilă
când prin bucătării alergi
femeie goală de minciună

te-mbracă în iubiri absent,
bărbatul - idealul firii

în tine ard şi ard
nu-n sec
două-trei inimi
şapte vieţi

pe-a noua o donezi iubirii...

24 februarie 2014
Mircea Rusu Band - Arzi inima mea

nepregătitsunt una din anagramele timpului
lăsată să înveţe structura verbului

gramatica aleargă 
printre filele pline acum de gânduri
materializări ale disperării şi bucuriilor
falii de speranţe în nervurile frunzelor
sunt trupuri rătăcitoare
cu nervurile expuse nervozităţii lumii de acum
se deschid neîntrerupt hărţi în care jungla conexiunilor
e labirintul prin care aleargă nebunii

în ea în lumea filelor banalitatea există
există şi saltul
există săriturile mărunte ale păsărilor
până la ramurile dintâi ale copacului vieţii

privesc un alfabet mereu în refacere
copacul care rodeşte încercări
ce nume poartă
- e întrebarea copilului
cu ochii larg deschişi cuvântului dintâi

se aude un răspuns din capsula timpului surprins nepregătit
de materializarea fibrelor încercărilor
într-o şedinţă complexă a surdomuţilor existenţei

balanţa îşi priveşte capetele
pe tija de piatră razele prind firele de nisip
prizonieri ai trecutului deschid coliviile
conexiunile funcţionează
uitarea e aberaţia prezentului condimentată cu iertare
închisă în colivia protectoare a cuvintelor pe jumătate rostite

24 februarie 2014La Niña de 9 años que con tutoriales de Youtube aprendió a cantar ópera ...

duminică, 23 februarie 2014

Ceai din florile timpuluiLa un ceai din florile timpului te-am întâlnit şi-am lăsat să zburde cuvintele, pe ţărmul larg deschis anotimpurilor prezentului.
Mi-ai spus să las deoparte lacătele chiar şi porţile cu timpanele sparte.
Am văzut că ai lăsat scris pe buza vântului şirul neîntrerupt al visului şi-ai spus atunci că el îşi întinde aripile şi nu-şi mai opreşte zborul până când punctul pe i opreşte ploile să-i ude trupul.
Imaginaţia a luat-o la goană la primul nechezat al calului tău. Atunci nu am înţeles spusele lui. Pe ale tale le lăsam să zburde prin inima mea. Îmi împlineau nuanţele culorilor pierdute demult prin lanul de grâu.
Atunci era cenuşiu. A devenit verde şi mai târziu am ascultat alături de sufletul tău cântecul spicului copt. Boabele au început să prindă rotujimi. S-au alăturat cerurile gândurilor până când infinitul a început să se ivească prin aburul îndelungilor tăceri.
M-ai plimbat blând către mare, marea iubire a ta. Ascultam înmărmurită frumuseţea cântecului valurilor din cuvintele aşternute demult sau de curând de tine pe filele îngălbenite. Am uitat să uit şi de-mi vei cere să uit, va muri cealaltă jumătate... Geamăna aspră ascultă dialogul vântului cu pletele lanului de grâu. Cealaltă priveşte aurul Domnului prin cântecul tău, în care infinitul împleteşte în fiecare cifră un fagure. Albinele gândului lasă râul de miere să împlinească rodul esenţelor timpului.
Iubirea de tine aleargă prin mine împlinind iubirea de cer, cu iubirea de gând curat, nicicând atins de freamătul sângelui.

La un ceai de visare au înflorit teii. Printre ei am alergat sunet să prind ecoul sunetului geamăn, când valul dintâi împleteşte crucea sărutului aripii pescăruşului cu lumina din adâncurile mării. Parfumul florilor de tei m-a adormit. Parfumul florilor de tei mă va trezi într-o dimineaţă în care, cântecul tău va deveni hlamidă albă inimii copilei din cubul cu gemene, în care gândul tău armăsar de foc mă închide, pentru a învăţa tăcerea iubirii...

23 februarie 2014
Cântec viu


Am găsit în lumina serii fila a şaptea a insulei fără hotare.
Acolo, pescăruşii oferă infinitului ochii lor prelungi, ca un canon al zborului printre vârfuri de valuri.
Într-un iulie cu pletele-n soare şi rădăcinile în inima ta, cuvintele au început să zburde pe portativul nou al zilelor. Anotimpurile şi-au strâns seminţele de timp. au păstrat în lumina răsăritului infinitul cu buclele în aşteptarea împlinirii. 
Golul din ele l-am văzut atunci câmp de maci, cu bucuria culorii umplând fiecare spaţiu dintre pietrele cuvinte ale dorului.
Aripile verbelor le-am lăsat deoparte şi de alta a digului pe care tu şi acum stai cu braţele deschise pline de sunete cu ecoul plin, pentru a-mi fi lumina farului în calea rătăcitoare spre Unu.
Deasupra coroanei de spini din salcâmul în care rana se vindecă, libertatea s-a născut timid.
Călătoria continuă.
Privesc dintr-un spin melcul răscolind cu cochilia lui spiralată ierburile. Caută somnul orizontalei, când inima-i tresaltă în aşteptări prelungi, auzind din ce în ce mai puternic ecoul cântecului tău.
Te regăsesc mereu, în fiecare notă păstrând tactul liniştii, printr-o rugăciune simplă, nerostită, lăsată ploaie de primăvară în dar, sufletului meu.
Să te iubesc e simplu. Să-ţi păstrez mereu viu cântecul cu porţile bucuriei deschise e mai greu, dar nicicând imposibil...

23 februarie 2014Susan Boyle - You Have To Be There (Audio)

sfânt tânăr Prierprintre albii pereţi e un stil de-a muşca 

dintr-o parte lipseşte podeaua de câlţi
în cealaltă rodeşte iarba prin munţi

visele toate se adună în cerc

centrul aruncă din el plinul sterp
alege se zbate
şi prinde în sferă un inel
e cuvântul ce mângâie
profund temător

apoi viteaz creşte-n tine
îţi scapără vii
semnale de tren în gările mii
prin care trenul aleargă neîncetat
oprirea e taina dintr-un păcat
în care tu păşeşti adânc şi greu

apoi te agăţi de scările vechi
cauţi urcuşul la capăt de tren

urci iară şi iară nu mai aştepţi
decât altă gară alţi nămeţi
privirii trupul mereu să-l îndrepţi

cântă cântă...

cobzar bătrân arcuşul ţi-e aur
vioara ţi-e brâu

ape încinse cristaline topiri
trenul aleargă- acum fără opriri

suflete curate oglindite-n ferestre
glasuri de ierburi primăvara creşte
se aude din vale din dealuri de vieţi
lumina-nveleşte copacii răzleţi

rămas-au privirii cu ramuri
spre cer întinse
în ruga pământului Ler
vino dară iară sfânt tânăr Prier

23 februarie 2014cercul şapte


pe filele umbrelor stau copacii tăiaţi
ramurile înfloresc 
rădăcinile încropesc tălpile pământului
şi tu îmi înveleşti trupul cu braţele 
ca un copac veşnic roditor de răsărit
să te iubesc e simplu
izvorul trece de pietre rotunjeşte
gândurile mângâie gleznele florilor 
corolele îşi scutură nuanţele în buzunarele largi ale privirii
unică spaimă a păsării este piatra din mâna adultului
copilul joacă şotron
urmează cercul şapte în care cântecul
umple buzunarele cu mărţişoare

23 februarie 2014
Două texte dintr-un colaj (2013)


 photo 9AAnneBejliuJeanMPriaux2_zps715c81a2.jpg
două triunghiuri


în oglinda firii plutesc
barca aşteaptă golită de gânduri

două triunghiuri 
cheamă refluxul inimii îngreunată de aşteptări

ascult cântecul lebedei albe
apropierea ei liman îmi aduce

printre reflexele toamnei 
prind zborul plecării păsărilor

spre cruce timpul se răstoarnă leneş
harnice glasuri readuc în cuvinte dorul de a fi
limpede apă în care visul se împlineşte
rotunjind fiinţei clipa de bucurieroman nescris


roman nescris 
se deschide în filele toamnei

cărarea prinde gândul 
sub pasul frunzelor 
rătăcite printre trunchiuri de copaci

golaşe coroane se umplu de cer
răsărit sau apus răstoarnă 
cuvintele unui vers
în unic gând

gardul timpului mângâie 
faţada stângă a bisericii

singurătatea umbrelor 
mângâie nuanţele ruginirii

pe cer o inimă de gânduri 
lasă falduri mărunte de senin
să împlinească privirile călătorului 
cu rugile îngerilor
în vârful triunghiului în care
un clopot 
cheamă sufletele la împăcare

toamnă într-un triunghi al curăţeniei

 photo 9BAnneBejliuJeanMPriaux1_zps04ddeb05.jpgAnne Marie Bejliu, fotograf – Jean M. Priaux