miercuri, 12 februarie 2014

trei gânduri într-un joc deplin*

închid răsăritul 
într-un zâmbet de fată
în mine lovesc ascult rătăcesc

cerul învârte roata cuvântului
ţărâna desprinsă în colaje de trupuri
arde fără fum

ulcelele firii se golesc printre arbori
oameni formează în sfera de gând

cântec de stepă îngân să trezească
lacrima cerului risipită de vânt

**
schimbare stagnare trezire-opintire
toate cresc scad arcuri de cerc împletesc

la mijloc de flacără lumânarea e gând

genunchiul se-ndoaie
trupul de pom devine femeie
prin visul bradului conul ascultă

muzica cerne din mine răspunsuri
în mine se-ntorc prin zbateri în nod

acele timpului răsună în lună

în colţul nopţii m-aştern cuminte
cuib de ceară modelat de foc

***

cerul e moara din inima grâului
roata primăverilor neghina alungă

ridic fruntea în strânsoarea de piatră
se păstrează în formă spicul iubind

prin bob văd azima prin stâncă litera
moartea şi viaţa aleargă pe câmp

filele vieţii, cenuşa pomului
toate se-adună într-un cântec strivit
bob de strugure rugul de mure
tril de pasăre se ridică din spin

ascult foşnet de şarpe
tremur de frunză picătura de gheaţă
topindu-se lent când în mine răsună
gândul al treilea
puternic e visul puternică flacăra
când sub neaua mieilor este jocul deplin

12 februarie 2014

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu