duminică, 3 mai 2015

liliac înflorit noaptea - cu şi fără lumină -


stau ascult privesc
nu mai ştiu dacă tac 
sau rostesc
sau simplu vibrez
la propriile-mi trăiri
narcotice în pungi mărunte
de cuvinte
mă rostogolesc
în cumulul de mişcări
stagnări rătăciri care sunt
am mai întrebat cândva
dacă
în mine zac finite infinite
sau infinite finite
euri sau uri sau iubiri
sau ceva de care să mă agăţ
când leagănul
rămâne suspendat între mine
şi sinele
căutătorul călătorul
disperatul de a fi ultima
încordare pe ultima leghe
de nimic a fiinţei
atâta oboseală cuprinsă
între hotarele de ceară
ale candelelor încă neaprinse
şi omul care
şi omul când
şi omul în care
mă răstorn
ca într-o copaie oul
ovalul din care zborul abia
aşteaptă să zbucnească
mişcă sau mai clar spus mişună
ceva între răsăritul
şi înserarea în care
un liliac înflorit
în noapte are câteva flori
în lumină ridică
toate ramurile înflorite
în semn de salut
salut
salut de noapte
de noapte albită
răsucită răscolită
pe drept sau nedrept
nici asta nu ştiu
cât de proastă sunt
sau cât de răsărită
numai El ştie
rămân cu întrebările
îndoind un genuchi
spre niciunde
aştept i-ul întors
pe sub care se plimbă uimirea
sau mirarea unui punct
a unui singur punct
Anne Marie Bejliu, 3 mai 2015


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu