luni, 15 iulie 2013

Gând de noapte 15 iulie 2013
iau gândul curat în palme printre năvoade puternice
pescuiesc sensurile apoi îi aştern trupurile pe fila albă
mă cutremură rostogolirea imaginilor în palma vieţii
prin mişcare lunecând între două aripi între două braţe
ca nişte arme albe cu geometriile frânte între a fi şi a uita 

de frica stingerii ultimului pas al părintelui
privesc înlemnită dorul cum îşi cască orbitele apoi inima şi un strop mai târziu
gura de foc în care apele primesc strigătul copilului dezarmat de durere

în fiecare dimineaţă iau gândul curat de umeri îl scutur uşor şi îl salut cu un zâmbet
îl învăţ să tacă măcar pentru o vreme
cât un salt peste pragul dintre doi confraţi ai săi rătăciţi în cuvinte fără sens
îl privesc uimită cum îşi întinde trupul fluid deasupra fricii
apoi devine izvor pentru încă o coloană din fortificaţia 

care apără miezul cald al fiinţei de rătăciri

în linişte îi ascult mişcarea şi-l las să-mi învelească inima

 în ceara albinelor din stupul rugăciunilor curate...
ca o floare de soare mă hrăneşte de câte ori bucuria 

îmi uită numele pe muchia cuţitului haiducului umbră cu chip de durere

în fiecare secundă gândul curat...


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu