duminică, 15 decembrie 2013

globul din pâinea bucuriei(gând de zi 15) 


o şoaptă a-mplinit 

un fulger
un gând s-a rotunjit
stingher
afară-i iarnă cântec
strigăt
vestirea-i plină de mister

o naştere
îmi umple scoica
şi dintre toate câte sunt
ramura visului se-aprinde
în plin de zbor
liber de ger

se-aprind în taină
focuri vii
se-adună-n câmp
spice de aur
şi-n fiecare colţ
colindul
lumina o trimite blând

se cere timpul simplu aspru
cuvintele rămân întregi

în versul plin de mir
albastrul
primeşte clopotul de fier

se bate toaca-n
dunga verde
din inimi izbucneşte glas
curată umbră trece-agale
din primul glas în primul pas

aproape-i sărbătoare
Doamne
în mine cântecul
se naşte

curge prin văi adânci cu ape
prin creste vii
şi prin hârtoape
globul din pâinea bucuriei
hrană

ceru-i deschis
şi-n poartă ivăr
scrâşneşte aspru
blând îndrumă
mireanul
către vremea bună
a inimii fără hotare

când Doamne
omul va-nţelege
că tu Te Naşti în sărăcie
bogat în ţarina albastră
veşnic plină de iubire

nu Ai venit
să ne fii umbră
şi nici tristeţe-n gard de fier
Tu Eşti aleanul firii dense
când în vremelnic
toate pier

toate acele obiceiuri
în care omul leneveşte
şi-n care sufletul îi moare
în sufocare-ncremeneşte

mult zgomot Doamne
multă vorbă
şi e atâta de uşor
să prindem globul curăţirii
în trup
tăcere de izvor
--------------------------

sursa imaginii 1:

http://enciclopediagetodacilor.blogspot.ro/2011_10_01_archive.html


"Spirala sacră s-a păstrat până în ziua de azi, apărând şi pe „pâinea mortului”, care simbolizează nemurirea sufletului.
Cei doi cercetători insistă că numai în limba noastră românească relaţia semn-literă-cifră are o noimă, această relaţie fiind eleme
ntul principal al misteriilor practicate de preoţii geto-daci. De exemplu, cifrei „6” , care simbolizează spirala spaţiului cosmic, vortexul, în limbaj modern, îi corespunde litera F, care înseamnă suflu, viaţă!"


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu