marți, 1 aprilie 2014

Drum curatDrumul mântuirii porneşte ca un izbuc în inima sării adunată în covata vieţii. Peste trecerile cuvintelor, nimicul plonjează în apa sărată. Duşul sensurilor curăţă de tainele - lesturi, floarea de cuarţ, apoi gândul se regenerează în apele cristalinelor anotimpuri. 
Omul sub piatră, omul prin sarea privirii lui cântă. 
Ecoul primeşte acoperişul de azur, când piticul cu ochi de vânt, cărbunele îl pune mişcare pe pânza cunoaşterii. Rugăciune şi salt în sarea iubirii zbucneşte vesel şi trist când durerea, talpa şi-o lasă pe norii copilăriei. Adolescenţa taie nodurile în crucea inimii curate apoi, maturitatea aduce velinţa sărutului valului cu ţărmul.
Timpul acela e al pescăruşului şi el caută firimiturile de azimă în palmele bucuriei.
Se mai naşte un ţărm, o casă, o plajă, un copac... Răstălmăcite cuvinte se adună în jurul focului de tabără al omului învelit până în aurul negru al sufletului său în mantia căutărilor. Liniştea inimii îi este metafora scâncind ca un sugar, când biberonul sânului vieţii îi atinge buzele roşu-pur, fragile hotare între pământ şi cer. Între ele, peştera sunetelor tace. Scâncetul devine cântec înmugurit în primăvara fiinţei, într-o rugă nesfârşită, timp în care infinitul păstrează vie arzând, candela visului împlinit.
Dincolo de zenit, aproape de nadir, miresmele crinilor întind aşternutul de taină al înţelepciunii. Lumânările cuvintelor ard în viul viu al încercărilor prin care, călătorul înveşmântat în înţelepciune alege pasul dintâi pe calea orbilor luminaţi din adânc spre Domnul.

Drumul mântuirii e nevăzut. Trăit în cetatea de nisip a iubirii, piatră pe piatră ridică în peştera rătăcirilor omului. Când minunile Darului îşi deschid bobocii, culorile împânzesc tâmplele poetului, ale pictorului, ale artistului şi lasă pe ţărmul artei un arc de bucurie a împlinirii datului vieţii.
Un punct rătăceşte în căutarea unui "i" pentru a-i fi împlinire în ceasul al şaptelea şi cel dintâi al căii noi.

În vis, un glas îmi spunea: "Să ajungi acolo unde spicul de grâu sărută cerul."

Anne Marie Bejliu 1 aprilie 2014

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu