marți, 6 august 2013

scuturare


Motto:

furtuni contemporane muşcă zăbala
sunt flacără oarbă
sau scânteie din fala bulzului acrit 

în tăceri aşteptări
"dulceaţa" gândului arde lamentări


 
mă scutură timpul iar şi iar
printre cuvintele aşternute risipesc glasul copilului
şi tac a uimire în faţa porţii Tale Doamne
când mă întrebi ce arie am primit la împărţirea eforturilor dorinţelor
risipa cuvintelor din palma Ta se numeşte durere şi bucurie
un trap al mitologicului prin real
şi prin visele răzleţe ale omului în care mă ascund acum
Doamne
câte voci să înconjur cu metafore
pentru a-mi umple chiupul cu apa izvorului cristalin în care
esenţa Ta îmi oglindeşte inima vie
pulsul ei trezeşte floarea vieţii de câte ori degetele aleargă năuce pe taste
şi lasă ochilor orbi mesajele Tale
sau numai emoţiile transformate în cuvinte jumătăţi de cuvinte sferturi de litere
în acoladele amorţirii păcălirii secundelor neînhămate

mă scutură blând timpul arareori blând adeseori furtunos
şi scriu şi scriu până când pleoapele le plec odată cu genunchii în plin pas 

spre bucuria în care Te regăsesc

mă scutură timpul Doamne
şi nu ştiu al cui e

imagine:

Dream of a Memory -Sabin Bălaşa


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu